O firme

O firme

 

 

 

 

 

Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 1991 ako výrobca preparátov pre potravinárstvo. V roku 2001 rozšírila firma svoju činnosť o výrobu obalových fólii pre balenie potravin, hladkej lepenky, hlinikových viečok. Technologické vybavenie spoločnosti spĺňa požiadavky zákazníkov. Ako jediní vyrábame AL- PAPIER, / nie len potláčame /  kaširované fólie na Slovensku. V našej strojnej výbave nechýba 8 farebná rotačná tlačiareň s centrálnym bubnom, stroj na vysekávanie viečok s priemerom 95mm a 75mm, lakovačka a voskovaci stroj. Samozrejme v strojnom sortimente nechýba pozdĺžna rezačka a kaširovací stroj. Ako jediní na Slovensku vyrábame ekologické obaly vo forme voskových nepremastiteľných papierov a hladkých lepeniek a tie dodávame ako vo forme kotúčov tak aj hárkov. Týmto sa naša spoločnosť snaží o znižovanie škodlivých vplyvov na životné prostredie použivaním rôznych baliacich plastových fólíi či uz samotných , alebo v kombinácii s papierom a ich následnou ťažkou recyklaciou. Pracovníci spoločnosti dokážu pružne reagovať na požiadavky našich obchodných partnerov a v čo najvyššej miere im vychádzať v ústrety.