Zušľachťovanie papiera

Pri zúšľachťovaní papiera sa používajú rôzne disperzie, silikónové nánosy a hotmelty.